15. SVĚTOVÝ FESTIVAL

MLÁDEŽE A STUDENTSTVA

 

ALŽÍR, 8. – 16. SRPEN

Globalizujme boj

za mír, solidaritu, rozvoj, proti imperialismu

 

Fotostránka o 15. SFMS

Závěrečná deklarace 15. Světového festivalu mládeže a studentstva 

První shrnující zpráva o 15. Světovém festivalu mládeže a studentstva

 

***

  ZE SETKÁNÍ S PREZIDENTEM WFDY, NEJNOVĚJŠÍ INFO O FESTIVALU

SITUACE V ALŽÍRU

DATOVANÝ PROGRAM 15. SFMS a totéž stručněji v češtině

Informační bulletin o festivalu (podrobně o antiimperialistickém tribunálu apod.) 

 

Program:

5 diskusních sekcí:

Sekce č.1: Mír a Bezpečnost ( Svět bez atomových zbraní, Vojenské aliance, vojenská výstavba, expanze NATO, vojenské intervence, Nový světový řád, úloha Spojených národů, demokratizace Spojených národů, Embarga a blokády, Rezoluce k oblastním, náboženským, etnickým konfliktům, Světový mír a mezinárodní spolupráce, Národní nezávislost a sebeurčení, Cizí okupace a národní osvobození) Sekce č. 2: neoliberální globalizace a rozvoj (Globální obchod, Privatizace a její dopad na společnost, Světový ekonomický řád, Světová Obchodní Organizace, MMF, SB a boj mládeže, Tobinova daň a globální ekonomické reformy, Regionální ekonomická spolupráce a integrace, Zrušení zahraničních dluhů pro vysoce zadlužené chudé země, Strukturální vyrovnávací programy, Právo na přírodní zdroje, Věda technologie a rozvoj, Volný pohyb pracovních sil, Potravinová bezpečnost, Geneticky modifikované organismy, Trvalý rozvoj, ekologická krize a klimatická změna, Vodní konflikty,  Životní prostředí: Damping, exploatace přírodních zdrojů, zodpovědnost TNC, atd., Řízení a koncentrace kapitálu, úloha mezinárodních společností, Chudoba a rostoucí propast mezi bohatými a chudými, Kulturní hegemonie, spolupráce jihu s jihem, hnutí mino aliance, Právo na zem, odpor vykořisťovaných, farmářů a zemědělských dělníků)

Sekce č.3: Demokracie, lidská práva a sociální spravedlnost (Práva uprchlíků na azyl, vzdělání, zaměstnání a návrat domů, Migrující lidé, migrující pracovníci, Sexualní orientace, homofóbie, Mezinárodní a národní mechanismus diskriminace, Trest smrti, Otroctví a obchodování s lidmi, Represe proti lidovému boji, Rovnost pohlaví, rovnost zaměstnání, sexuální zneužívání žen a násilí, Náboženský fundamentalismus, Rasová diskriminace, neofašismus, xenofobie, Etnické menšiny a Okrajové národy,  Domorodci, Media a Demokracie)

Sekce č.4: Práva mládeže a studentstva (Právo na vzdělání pro všechny, nezávislost vzdělávacích institucí, Mladí pracující a jejich práva, nezaměstnanost a studující večerních škol, Zdraví mládeže: AIDS, drogy, a reproduktivní zdraví,  zemědělští dělníci a mladí farmáři, Dětská práva, dětská práce, dětská prostituce a válkou postižené děti, Spoluúčast mládeže při rozhodování, Přístup k informacím a komunikačním technologiím, Přístup k volnému času, kultuře a sportu)

Sekce č. 5: Mezinárodní mládežnické a studentské hnutí (Shromáždění Mezinárodní Studentské Unie a dalších studentských organizací, Posílení festivalového hnutí,          Boj mládeže a studentstva ve středomoří za mír,            Vytvoření sítě pro akční shromáždění: Mladých farmářu a venkovské mládeže, Mladých novinářů, Mladých žen, Mladých odborářů,     Mladých domorodců, Mládeže s různým postižením, Diskriminované mládeže v oblasti sexuální orientace, Boj Mládeže a nové technologie, V výměna a spolupráce, Cesty výstavby struktury proti imperialismu)

Protiimperialistický tribunál (zločiny spáchané imperialismem proti lidstvu ve 20. století – Války a vojenské agrese,  Ekonomické blokády a embarga, Ničení životního prostředí)

Mezinárodní fórum solidarity s lidmi z celého světa

Diskuse(Mladí umělci a spisovatelé, parlamentáři, věřící, vědci, Mladí atleti,... )

Sportovní přátelské turnaje (Maratón solidarity, Šachy, Fotbal,...)

Mezinárodní kulturní festival (politických písní, moderní, tance,  folklór,...)

Mezinárodní centrum médií a mnoho dalšího!!!

 

Účastnický poplatek   200 dolarů na delegáta.

KONTAKTUJTE NÁS!