Společná výzva pro Barcelonu, Salzburg a Janov

UČIT SE BOJOVAT SPOLU

Sociální, ekonomickou a kulturní realitou mladých lidí je utrpení, které vyžaduje pevnou odpověď a to nejen na půl slova. Dnes mohou mladí lidé zhodnotit výsledky sociálního systému, který zná jen jeden zákon: zákon maximalizace zisku; jedno právo: právo nadnárodních společností k vykořisťování; systému, který má identitu a jméno: kapitalismus.

Dnes se sčítají tisíce důvodů pro účast v boji mezi dvěma světy, světem vykořisťovatelů a vykořisťovaných. Operace organizací ovládaných velkými imperialistickými mocnostmi jako G8, WTO, MMF, Světová banka, NATO a EU, teorie a stálepřítomná reakční politika implementovaná našimi vládami ve jménu "globalizace" způsobují bohatnutí bohatších a chudnutí chudších a zintenzivňují stupeň vykořisťování pracující třídy. To je to, proč spojujeme náš každodenní boj s požadavky boje proti těmto institucím s bojem proti imperialismu…

Domníváme se, že přichází čas pro naši generaci, která nepřipustí vykořisťování a výsady, bude požadovat změny, které budou garantovat naši důstojnost, která je dnes pošlapávána. Učíme sami sebe zákonům utlačované třídy, která usiluje o osvobození. Třídy těch z nás, kteří vlastní pouze svou pracovní sílu - dělníků.

Věříme nutně i v impuls mládežnického hnutí, který by měl vzniknout přímou účastí v kolektivním boji za důstojný život a účast na vytváření společnosti bez vykořisťování člověka člověkem.

Důstojný život neznamená množství konzumu, znamená rozvoj lidských podmínek socializací prostoru, svobodnou a přímou účast, spravedlnost, rozdělení práce a bohatství, přes hodnoty solidarity, kolektivismu, sociálních potřeb a internacionalismu. Obranu tvořivého volného času, práva na vzdělání, uměleckou a kulturní tvorbu, sportovní a přírodní vyžití a mír mezi lidmi. Celkem řečeno, Nový svět postavíme na popelu WB, MMF, WTO, EU a NATO.

Nazýváme se mladými komunisty a máme vlastní organizace, rozhodli jsme se učit se bojovat. Zpevňujeme naše řady pod slogan z Komunistického manifestu: Proletáři všech zemí, spojte se!, připojujeme se bratrsky do boje všech mladých lidí světa požadujících naše společné právo na život. Usilujeme o překonání tohoto stupně vlastnické civilizace, abychom otevřeli civilizaci pro lidstvo.

Takzvaný politický, sociální, ekonomický a kulturní "nový model", který představuje neoliberalismus, je založen na brutálních škrtech lidských práv, redukující život člověka do postavení zboží, systém, ve kterém jsou cenné papíry házeny do moře nebo spalovány ve spalovnách odpadů. Nepožadujeme spravedlnost pro "jiný" svět vykořisťování, bojujeme za socialistický svět. To je důvod, proč klademe důraz na boj v našich zemích, proti našim vládám, za porážku dominantní politiky a síly. Věříme, že důležitost našeho každodenního boje v našich zemích roste, právě tak jako potřeba zapojení těchto bojů do stavby společné strategie proti společné strategii velkého kapitálu a imperialismu.

Budeme společně vykreslovat rudý blok, barvu dělnické cti, která zvýrazní společnou identitu dělnické třídy 21. století tváří tvář světové síle kapitálu. Budeme společně pochodovat v Barceloně, Salzburgu a Janově, právě tak budeme společně každodenně koordinovat náš společný boj a požadavky proti společnému nepříteli. Chceme být jedním hlasem lidského chorálu, který požaduje emancipaci a společný odpor proti agresi finančního kapitálu. Pevně věříme v nutnost impulsu účastníků a sítě mládežnických hnutí, který může utkat zkušenosti kolektivního boje. Revoluční změna společnosti není jen možností, ale nutností a revoluce se musí připravovat každý den, i s našimi skromnými úspěchy, i s bojovným úspěchem všech z nás. Společným zásahem nemůžeme nic jiného než zvítězit.

 

 UJCE Spain, KNE Greece , CYL Finland, CJC Catalonia , JCP Portugal, EDON Cyprus, SKMRF Russian Federation, SDAJ Germany , KSM Czech Republic, KPiD Denmark , NKU Norway, SIP Turkey , YCL Britain, KJO Austria , SKOJ Yugoslavia