Stanovisko k Boloňské deklaraci

a změnám ve vzdělávacím systému


Boloňa, 10. březen, 2001


V červnu 1999 se sešlo 29 ministrů školství zemí EU a dalších evropských zemí a přijalo rozhodnutí, které má vážné důsledky pro budoucnost vyššího vzdělávání. Chtějí se setkat v květnu v Praze, aby diskutovali o procesu implementace direktiv stanovených Boloň
skou deklarací.

Politika, kterou navrhují, je praktickou implementací direktiv stanovených "bílou knihou" a směřuje k totálnímu přizpůsobení a restrukturalizaci vzdělávacího systému podle ní.

Direktivy stanovené podle Boloňské deklarace nařizují totální podrobení se vzdělávacího systému krátkodobým potřebám trhu a zájmům velkého kapitálu. Očekávají harmonizaci všech systémů vyššího vzdělávání v Evropě, aby podporovaly "konkurenceschopnost", podle následujícího modelu: 3 roky neakademické studium (bakalářské), 2 roky akademické studium (magisterské) a 3 roky doktorandské (3+2+3).

Tento "model" je pevně spojen s "flexibilizací" pracovních vztahů. Předvídá pro většinu studentů nižší první kurz samovolných znalostí, v duchu školení týkajícího se povolání, zatímco před ty, kteří chtějí zkusit pokračovat na další úrovni, aby dosáhli magisterského stupně, jsou postaveny nové třídní bariéry. Jeho cílem je formování dělníků v masovém měřítku s praktickými profesionálními zkušenostmi krátkodobého "data vypršení", aby byli snadněji využitelní a bez nároků a odporu.

Navrhované změny budou mít vážné negativní následky pro budoucnost vysokých škol, perspektivy studentů a našeho práva na vzdělání a práci:

  1. Popírá demokratické právo mladých na veřejné a bezplatné vyšší vzdělání.
  2. Staví nové třídní bariéry pro studenty lidových vrstev.
  3. Degraduje dokonce úroveň bakalářského studia přesměrováním vědeckých znalostí na vyšší úroveň, kde budou moci pokračovat jen někteří.
  4. Hlavní kurzy vysokých škol jsou degradovány na "zaměstnanecké" školy se silnou degradací diplomů, zbavují je každého skutečného odborného práva, zintenzivňují nejistotu mezi absolventy.
  5. Přístup ke skutečnému vysokoškolskému vzdělání, které je již nyní na postgraduální úrovni fakticky limitováno, se drasticky redukuje. To by mohlo vést a vede k dalším škrtům výdajů na vysokoškolské vzdělání.

Voláme studentská hnutí celé Evropy, aby bojovali proti tomuto "vzdělávacímu Maastrichtu". Aby bojovali za veřejné, bezplatné vysoké školy ve službách potřeb mládeže a lidí a ne v zájmu monopolního kapitálu.

 

CENA WFDY

(Koordinační výbor pro Evropu a Severní Ameriku

Světové federace demokratické mládeže)