Česká delegace vbíhá na Stadion 5. července, kde je vítána 100000 diváky.

Zaplněné ochozy

Část korejské delegace se připravuje vběhnout na stadion

Infostánek české delegace na univerzitě

Stánek FARC

Stánek SDAJ v regionálním klubu

Člen KSM informuje o případu Mária Banga a rasismu v ČR na semináři o rasismu

Člen KSM v předsednictvu diskuse 6 pořádajících organizací o antiglobalizačních protestech Praha – Goteburg – Barcelona – Sdalzburg – Janov – Brusel (14. 12. 2001)

FDJ předvádí divadlo o rozdělení Jugoslávie

Člen KSM v prezídiu sekce Mír a bezpečnost

Sekce Mír a bezpečnost z povzdálí

Pohled do části sálu další sekce (studentská a mládežnická práva)

Antiimperialistický tribunál řeší masakry Arménů

Vietnamská skupina uvádí politickými a populárními písněmi do varu celé obecenstvo

Česká delegace