LITERATURA

KONTAKTY

 

KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ OREGO

(Černá kniha kapitalismu apod.)

 

Naše Pravda

 

Zde budou recenze na literaturu, kterou vydává KSM, a na literaturu jinou, také některé plné verze brožurek či odkazy na ně.(např.. Noam Chomsky, Manifest komunistické strany atd.)

To je ale toho... 

stránka se připravuje

 

K. Marx, B. Engels: Manifest komunistické strany

M. Ransdorf: Che Guevara - Muž svědomí

První projev K. Gottwalda v Parlamentu

 

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE vydal:

 

VZDĚLÁVÁNÍ - KLASICI

Karel  Marx, Bedřich Engels: 

Manifest komunistické strany 20,- Kč

Karel  Marx, Bedřich Engels:

Manifest komunistické strany (anglicky)   20,- Kč

Karel Marx:

Dopis Anněnkovovi 10,- Kč  

Bedřich Engels: 

Vývoj  socialismu od utopie k vědě     20,- Kč

Heinz Hans Holz: 

Porážka a budoucnost socialismu  

30,- Kč

Vladimír Iljič Lenin: 

Velká iniciativa     10,- Kč
K. Gottwald: První projev v Parlamentu 20,- Kč
GLOBALIZACE APOD.
Kol.:  STOP MMF! - Mrtví živí globalizaci 30,- Kč

William Denayer, Patsy Sórensenová:

Uprodukujeme  se k smrti 30,- Kč  

Noam Chomsky:

Kontrola médií - velkolepý úspěch propagandy           20,- Kč  
VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
kol: Třídy a třídní analýza - skripta 10,- Kč

Kol:

Středočeské vzdělávání - podkladová skripta 30,- Kč
POLEMIKA (vlastní tvorba)

Petr Skála:

Dialogy: Pravá tvář L. D. Trockého  10,- Kč  
Ludvík Šulda: Dialogy: Stalin - jeho život a činy 10,- Kč
ČR

Kol: 

Protidrogové zákony - pravdy a lži 30,- Kč
OPH: Porušování lidských práv Policií ČR v průběhu protestů proti MMF a SB 20,- Kč
OSTATNÍ (vlastní tvorba)
Ludvík Šulda: Ekonomický vývoj Kuby ve 20. století 30,- Kč
Milan Krajča: Pařížská komuna, 1871 10,- Kč
Vladimír Hudeček: Ku-klux-klan I. část 10,- Kč
Miloslav Formánek: Komunismus a fašismus 20,- Kč