PROTIIMPERIALISTICKÁ FRONTA MLÁDEŽE

KONTAKTY

SOCIALISTICKÁ ORGANIZACE PRACUJÍCÍCH

*

SOCIALISTICKÁ ALTERNATIVA BUDOUCNOST

*

SOCIALISTICKÁ SOLIDARITA

*

LEVICOVÝ KLUB MLADÝCH

*

...

 

 

VÝZVA ORGANIZACÍM 

ÚČAST

 

NÁVRHY PROGRAMU

 

CHRONOLOGIE

 

ZAJÍMAVOSTI

 

AKTIVITY

 


 

 

 

  

VÝZVA ORGANIZACÍM

květen 2000 

"Vážení mladí přátelé, soudružky a soudruzi,

v  současné kritické době považujeme za zvlášť důležité založení a vytvoření protiváhy vůči projevům kapitalistického systému.

Po celém světě se organizuje mládež proti globalizaci kapitalismu, proti imperialismu. Dokladem tohoto jsou dvě úspěšné a velké demonstrace v americkém městě Seattle a ve švýcarském Davosu.

                Ani samotným politickým a nejvyšším představitelům ekonomiky nadnárodního kapitálu to zdaleka nevychází, jak si původně představovali. Globalizace znamená rozšíření vykořisťování a útisku obyčejných lidí, také znamená nelítostné prosazování několika imperialistických velmocí, zejména USA.

                Vlivem strachu představitelů velkokapitálu dochází i k benevolenci, ba i podpoře neofašistických skupin, velkokapitál s nimi počítá jako s možným krizovým řešením. Neofašistické akce jsou tolerovány a chráněny policií, skutečně protikapitalistická a protifašistická mládež je policií napadána a mlácena. Důkazy o tom máme i v České republice.

                Kapitalismus nenabízí východisko z krize, naopak všeobecný charakter krize se prohlubuje.

                V této situaci je třeba, aby se různé protikapitalistické skupiny a organizace spojily v jednotný blok a zvýšily úspěšnost našich společných akcí a kampaní. Nemusíme se úplně shodnout ve všech teoretických a politických zásadách, ale zvýšení účinnosti našich praktických akcí prospěje nám všem a posílí každého z nás.

                Naše pojetí onoho jednotného bloku, kterému pracovně říkáme Protiimperialistická fronta, by bylo založeno na boji proti všem negativním průvodním jevům kapitalismu (fašismus, rasismus, diskriminace, imperialistické instituce jako NATO, MMF...) s konečným cílem likvidace kapitalismu.

                Nemůžeme se spokojovat pouze s propagandou,  je třeba i veřejně konfrontovat naši akčnost vůči přisluhovačům velkokapitálu.

                Žádáme Vás, abyste ve svých organizacích prodiskutovali možnost společného postupu, zformulovali svoje postoje a návrhy a informovali nás o tom.

                Potom považujeme za velmi naléhavé projednat jednotlivé konkrétní body společného postupu.

                Žádáme Vás, abyste své návrhy k projednání a dalšímu postupu sdělili na naší adresu.

                                                                                              Za Komunistický svaz mládeže ..

NÁVRHY PROGRAMU

Jako minimální program PIF se nyní formulují teze, které se asi nejvíce přibližuje heslům YCL USA:

 

YES Jobs (ano práci)

YES Education (ano vzdělání)
YES Justice (ano spravedlnosti)

YES Equality (ano rovnosti)

YES Health Care (ano zdravotní péči)
YES Housing (ano bydlení)
YES Peace (ano míru)
YES People Power (ano síle lidu) 1
YES International solidarity (…)

YES Socialism (ano socialismu)

 

NO Racism (ne rasismu, fašismu, diskriminaci)
NO Sexism (ne sexismu)
NO Immigrant Bashing (ne „protiimigrantské politice“)
NO Homophobia (ne homofobii)

NO Intolerance (ne netoleranci)
NO More Prisons (ne více věznic) 2
NO Police Brutality (ne policejní brutallitě)
NO Pollution (ne znečištění) 3
NO New World Order (ne novému světovému pořádku)

NO Imperialism (ne imperialismu a „jeho institucím“)

 

1 tj. přímá demokracie, samospráva

2 tj. zásada „prevence místo represe“

3 tj. ekologické znečištění, GLEN atd.