TERORISTICKÉ ÚTOKY PROTI USA

 

AGRESE PROTI AFGHANISTÁNU

Co jiného se stalo 11. září 2001

Chtěli byste více informací než se vejde na několik stránek Mladé Pravdy?

KSM PRÁVĚ VYDÁVÁ: TERORISMUS KONTRA STÁTNÍ TERORISMUS USA

Sborník příspěvků o aktuálním dění ve světě, mimo jiné od takových autorů jako Chossudovsky, Chomsky, další analýzy, stanoviska dalších organizací apod.

 

Odkazy na některé články z Britských listů (www.britskelisty.cz) zahrnují:

 

Další odkazy na Britské listy, tentokrát přímé:

24. 9.

21. 9.

20. 9.

19. 9.

18. 9.

17. 9.

15. 9.

14. 9.

13. 9.

12. 9.

 

 

 

 

Stanovisko KSM

TERORISMEM SE PROTI STÁTNÍMU TERORISMU USA BOJOVAT NEDÁ!

STÁTNÍM TERORISMEM SE PROTI TERORISMU BOJOVAT NEDÁ!

USA ochutnaly vlastní medicínu

11. září 2001 zachvátila Spojené státy hrůza a panika. Zvláštní sebevražedná komanda unesla 4 letadla a namířila je na Světové obchodní centrum a Pentagon... Na centra samotné americké světové imperiální moci. Jedna budova za druhou  lehla popelem... Jsme svědky mediálního běsnění, které ukazuje otřesné obrazy "terorismu nejen proti USA, ale proti demokracii, svobodě a systému". Této události věnují média celé hodiny a dokonce dny, zatímco o milionech obětí amerického a světového imperialismu zvyšujících se každý den, každou minutu o další umírající hladem, na léčitelné nemoci, na následky agresí a válek, mlčí. Připravuje se půda pro masivní protiúder USA,  masíruje se veřejné mínění tak, aby podporovalo další vojenské kroky USA a jeho spojenců. I Česká republika ústy svých některých představitelů v čele s V. Havlem vyjadřuje solidaritu lidu USA, prý jménem všeho lidu a připravuje svoje jednotky na válečné tažení... V. Klaus dokonce spojuje útoky s antiglobalizačním hnutím a připravuje si půdu na ofenzívu proti protestům při summitu NATO v Praze příští rok...

Kdo je však v tomto konfliktu skutečným teroristou? Je větším teroristou ten, který bombarduje školy a nemocnice ochuzeným uranem, který pro své imperiální choutky skrze embarga a vojenské intervence chce zotročit celé národy, (ať již to je Irák, Jugoslávie i Kuba), nebo ten, kdo ze zoufalství a beznaděje spáchá sebevraždu útokem na centrálu americké vojenské a ekonomické hegemonie?

Americkému lidu, který je stejnou obětí amerického imperialismu jako pracující jiných zemí, byla zasažena další smrtelná rána. Smrtí tisíců zaplatil za americkou zahraniční politiku, politiku válečných zločinců Clintona, Bushe a jejich pomocníků z NATO a dalších vojenských paktů.  

Vyjadřujeme solidaritu s obětmi teroristických útoků. Americký lid se však musí dozvědět, kdo je skutečnou příčinou smrti jejich bližních. Musí se dozvědět, že prováděné útoky jsou reakcí na mnohem krutější běsnění amerických ozbrojených sil, že Spojené státy jen ochutnaly svoji vlastní medicínu praktikovanou již ceká desetiletí po celém světě, v Koreji, Vietnamu, Africe, Jižní Americe, na Středním Východě, v Jihovýchodní Evropě. Praví viníci, představující státní terorismus USA, musí přijít před mezinárodní soud!

Boj proti státním terorismu USA, symbolizujícímu světový imperialismus, pokračuje!  "Západní demokracie" nastartují jistě nová kola zbrojení. Proti touze po svobodě, po skutečné svobodě bez vykořisťování člověka člověkem však žádné zbraně neexistují.

Solidaritu s americkým lidem, ale i solidaritu s lidem Kuby, Iráku, Jugoslávie, s dalšími obětmi amerického imperialismu! 

KSM odsuzuje terorismus a války. Jestliže Spojené státy americké rozpoutají pomstychtivou válku místo potrestání skutečných atentátníků, bude KSM proti Spojeným státům a této válce vystupovat, protestovat a bojovat. 

Stanovisko politického výboru Belgické strany práce k útokům v USA

 

11 září 2001, 22:20

Útoky proti Světovému obchodnímu centru a Pentagonu, které šokovaly celý svět, jsou více než co jiného znaky krizového stavu, ve kterém se svět nachází, bez ohledu na to, co mohou říci světoví vůdci na summitech bohatých členských států G8.

Od pádu Berlínské zdi se největší imperialistická mocnost chlubila svým statusem neodmítnutelného policajta planety. Poprvé je nyní konfrontována s útoky na své vlastní území, hlásí tisíce obětí. Až do nynějška byl osud Vietnamců, Iráčanů, Jugoslávců a mnoha dalších lidí v rukou amerických ozbrojených sil, v mnohem větším měřítku.

Dělíme se o zármutek příbuzných a přátel obětí a posíláme jim naši kondolenci. Americké civilní oběti, právě tak jako velká většina Amerických lidí, nemohou být odpovědní za barbarskou politiku své vlády a nadnárodních korporací, které ji reprezentují. V ten samý čas jsme hluboce šokováni pokrytectvím americké vlády, která nese enormní zodpovědnost za to, co se dnes stalo.

Po více než 50 let vláda USA a nadnárodní korporace USA vnucovaly svou vůli celému světu, ničily lokální ekonomiky, vyvlastňovaly rolníky, uskutečňovaly převraty lidových vlád a dosazovaly k moci lidi podplacené USA jako Pinochet, Marcos, Mobutu, kteří neváhali mimo televizní kamery masakrovat vlastní lidi. Těmito činy vzbudily nenávist a revoltu všech lidí, kteří se stali jejich obětmi. Navíc, ekonomická krize, která zasahuje Spojené státy, zostřuje všechny vnitřní rozpory v USA.

Ve světě plném ekonomických, politických a vojenských rozporů jsou všechny hypotézy o zdroji těchto útoků možné.

Ale vyšší technologická úroveň a vysoký stupeň rizika týkajícího se země, který je pod takovým dohledem zpravodajských služeb jako USA, můžou vést k myšlence, že právě záměr odchylující se od politiky USA nemůže být nikdy realizován bez určité spoluúčasti tajných služeb USA nebo dalších paralelních organizací.

Po 50 let podporovaly tajné služby USA všechny druhy fašistických, fundamentalistických a nacionalistických trendů, aby rozdělily lidi, chránily zájmy amerických nadnárodních korporací a bojovaly proti komunismu a národně osvobozeneckému hnutí. Rekrutovaly, ozbrojily a vytrénovaly nejvíce fašistických a fundamentalistických prvků různých zemí, aby dosáhly vyšší úrovně terorismu. Dosahovalo to od rekrutování exnacistů do tajných služeb USA po 2. světové válce po sqadrony smrti v El Salvadoru a fundamentalistické žoldáky v Afghanistánu.

Se změnou politických aliancí se tito teroristé můžou obrátit proti svým předchozím pánům. To je případ Saudského teroristy Osama bin Ladena, který byl, před několika lety, ještě "bojovník za mír", pomocnou rukou Spojených států v jejich boji proti Sovětskému svazu v Afghanistánu.

Nemůžeme také vyloučit možnost spoluúčasti amerických extrémních Pravicových sil jako je případ Oklahomy, inspirovaných silami odhodlanými napadnout Bushe kvůli hrubé ekonomické a vojenské politice.

Tyto útoky mohou také posloužit jako falešná legitimizace vlády USA v momentu, kdy vlna antiimperialistických protestů zaměřená precisně na tuto vládu symbolizující kopí kapitalistické globalizace, environmentální destrukce a nového závodu ve zbrojení, expanduje do celého světa.

To může být použito k zatajení ekonomických a sociálních starostí amerického lidu, kteří čelí růstu nezaměstnanosti a rapidní expanzi bídy ve své vlastní zemi.

Podporujeme výzvu, která je zaměřena na zabránění vládě USA a jejich spřátelených vlád použít těchto útoků jako záminku pro útoky na země, které neměly nikdy co do činění s tímto terorismem, ale které jsou ve sporu s vládu USA kvůli své nezávislé politice; nebo na zabránění posilování antidemokratických opatření v USA apod. Taková reakce může jen posílit nebezpečí války a fašismu.

Lidé celého světa mají právo zajímat se o hlubší významy těchto útoků. Jsou to důsledky zostřování všech základních rozporů ve společnosti, které jsou spravedlivě žalovány pracujícími a mládeží v rámci hnutí proti imperialistické globalizaci. Aby se vysvětlily tyto rozpory, není jiná cesta než práce pro jednotu bojů pracujících a lidí celého světa a pro požadavky sociální spravedlnosti, pravé demokracie a míru. Teroristické akce nemohou dosáhnout těchto cílů; opatření vojenských odvet a represe a růst rasismu imperialistických vlád taktéž ne. Jedinou cestou pracovat vážně pro budoucnost lidstva je pokračovat po cestě započaté v Seattlu a Janově, s lidmi Afriky, Asie, Latinské Ameriky proti všem důsledkům kolonialismu a neokolonialismu.

Dear folks,
By now it will be pretty evident to all of you that there has been a major
act of "terrorism" on US soil today which has virtually destroyed the World
Trade Centre and damaged the Pentagon,respectively the two centres of US
trade and stealth imperialism in the world.
As political pundits like Wesley Clark and Henry Kissinger continue to
prattle about "this great national tragedy" (note that these two are in no
position to even talk about terrorism given their criminal and terrorist
record against Third World citizens in Chile,Vietnam,Iraq and the
Balkans),the analysis which every right thinking individual has to make is
that what are the reasons for which countless American innocents are being
murdered in cold blood and nothing happens to the perpetrators who sit and
survive in the White House?
The answer is BLOWBACK - the unintended consequences of American policies
(read imperialism) in foreign lands ever since the inception of this great
but unrepentant imperial power.And we have already witnessed one biggest
setback to US imperialism in the form of the great and emphatic victory of
the Vietnamese masses against intoxicated US imperialism in the Vietnam War
in 1979.
But now this recent attack on American soil is a result of what US
imperialism has been imposing on Palestinian people in the name of peace and
justice.For the past 50 years,we have seen a single minded determination by
US imperialism and its pretentious lackeys - Israel and the slumbering touts
at the head of Arab tyrannies - to banish and destroy the Palestinian people
as a nation by arming a settler state to the teeth and then doing everything
to ensure that the Palestinians lose their self-respect and the
ever-increasing legitimacy of their cause by labelling them terrorists.
However,an act of terrorism is an act of terrorism.It cannot be justified at
any cost.But what US imperialism ignores is that behind every terrorism is a
history.And what is the history of Osama bin Laden,who has become the
whipping boy of the American establishment for every atrocity,whether on US
soil or foreign? That he was a willing servant of the US "jihad" against
godless Communism in the Afgan War of the 80s.
But the US forgot all about their allies after their purpose was achieved
and their GIs had made handsome narco-profits from the Afghan War.But Osama
bin Laden never forgot;and he has been an angry if senseless man since that
time.
Terrorism is an act of desperation.And it can be solved by addressing its
roots,which are political.It is a myth that the most effective way to
address terrorism is to apply more violence,for violence begets violence.
As long as US imperialism continues invading other people's sovereignty and
burdening their ignorant public with tax receipts which go towards bleeding
people away in foreign lands,it will have to suffer from the consequences of
its actions.The bomb blast in Oklahoma City at the Alfred P.Murrah Federal
building in 1993 which killed 375 people was just one sign, albeit one by a
home-grown "terrorist",Tim McVeigh.The US government executed the
culprit,but failed to address the concerns which motivated McVeigh to carry
out his heinous task.
This time around the culprits are definitely foreign.And there's no
guarantee that these attacks are going to stop.
Mao was right when he said,"All reactionaries and imperialism are paper
tigers";that is why US imperialism seeks the answers of every attack against
it by killing more people and blaming the same names over and over again.It
has lost the ability to learn from its mistakes.But then imperialism never
learns from its mistakes.
Thus,more McVeighs and Bin Ladens will result unless US imperialism halts
what it is doing now immediately.
And these attacks should also wake up many of the arse-lickers of US
imperialism in the Arab world in Saudi
Arabia,Jordan,Morocco,Egypt,Kuwait,Oman and UAE,who are fortunate to be
alive sleeping in their palaces built upon a pile of seething and oppressed
masses.
In the final analysis,it can be observed that mere acts of terrorism cannot
destroy the power of US imperialism;the answer is revolutionary violence,in
accordance with the principles of Mao Tse Tung.

Death to US imperialism!
All power to revolutionary violence
And the People's War!

In solidarity,
Raza Naeem.

Dear Anand,
Thank you for responding to my contribution.
Apparently,it seems that you have confused my position on terrorism.If you
read it again,you will see that I too am not an advocate of terrorism in any
form since "it is a myth that the solution to terrorism can be had by
applying more violence to it".
In fact what I advocated later in the same paragraph was to find out and
solve the roots of terrorism - which are largely political.No terrorist
crime can be solved unless its historic and political causes are
identified.Every act of terrorism has a history behind it.
Why have the Palestinians resorted to acts of desperation such as plane
hijackings and suicide bombings since the 1970s? Were they professional
terrorists? No.
This act of desperation has its roots in the fact that no one was willing to
listen to the Palestinians or the legitimacy of their cause.They went
everywhere,went to every radio station,knocked at every door for governments
and their people to listen to their grievances;but no one was willing to
listen to them or to even consider the fact that a whole nation was being
dispossessed of their lands by the act of wanton aggression of a lone
superpower - USA.
That is what gave rise to Palestinian "terrorism".Desperation at not being
heard,their legitimacy threatened by traitors and imperialists alike.Would
they have willingly gone to hijack planes and bomb innocent civilians,and
sacrifice their own lives in the process?
That is what terrorism can do to even self-respecting,peaceful people,unless
their voices are heard and their concerns are addressed.You want to draw
attention of the world to your cause,your suppressed voice,and you resort to
terrorism.
What even peaceful and progressive citizens of the world fail to distinguish
is the difference between TERRORIST violence and REVOLUTIONARY violence.And
that is a very important distinction.
Terrorist violence is violence which seeks to be an end in itself.Violence
is necessary as the end-result,no matter whether the cause is legitimate or
illegitimate.It is a pathology.The people we see at the anti-globalization
protests bashing up McDonald's or policemen's heads is terrorist
violence.This type of violence necessarily believes in violence as the only
method to draw attention or get to the stated objective.
On the other hand,revolutionary violence is violence which is only and only
used to overthrow an oppressive ruling class.This violence is necessary to
bring about a people's revolution because as we know the ruling classes will
never share,rather give up their wealth and privileges to the poor
peacefully.When there are class contradictions between the wealthy and the
proletariat,violence must occur.
But what happens after the masses overthrow the capitalist order,and the
proletariat take power? All violence subsides.Peace reigns.So revolutionary
violence does not incorporate violence as a necessary tool to achieve its
objectives;it is merely the violence exercised unconsciously when two
historically opposed and contradictory classes clash.Revolutionary violence
was the hallmark of the Russian,Chinese,Cuban,and Vietnamese revolutions.But
after the ruling classes were overthrown,violence stopped.
It is on the use of violence as a tool that the Marxists differ from the
anarchists;the former strictly believe in revolutionary violence,while the
latter believe in the conscious use of violence ALL THE TIME.This is why the
anarchists have failed to offer a coherent program of social change for the
historically oppressed classes,while the Marxists offer a concrete program
for social change.
The Palestinian leadership has failed over and over again in drawing popular
attention to their very legitimate cause because they kept encouraging their
people to use terrorism as a weapon,hijack more planes,and kill more
people.Mr.Yasser Arafat,who was politically naive then,as he is now,believed
that wanton terrorism would help him in getting a Palestinian state.He was
wrong.
In doing so,he abandoned the path of revolutionary violence,which has
completely different objectives to those of terrorist violence.In fact,what
we are seeing now in the form of an inspired Palestinian intifada is the
culmination of decades of futility of terrorist violence.And let me tell
you,those moving scenes have shaken the whole world,even the faceless Arab
rulers of country-sellers like Mubarak,King Fahd,Sultan Qaboos,and the oil
sheikhdoms.
So,Anand,I hope that you appreciate why revolutionary violence is to be
preferred at all times to acts of terrorist violence,which give imperialist
interests an excuse to apply more violence in pursuit of their
interests.Consider the attacks on the Kenyan and Tanzanian embassies of the
US last year.An act of terrorism no doubt.What did the US do? It
straightaway bombed Afghanistan and then a factory producing medicines in
Sudan,which it said manufactured chemical weapons.They were wrong,but they
got away with it because thay had to find a suitable target to satisfy their
sense of humiliation and defeat.See - violence begets more violence.
So,dear folks,next time you hear FARC,ETA,Shining Path,or Osama bin Laden,or
our very own Aimal Kansi referred to as terrorists,be sensible enough to
investigate what are the historical roots of these "terrorists".And you will
find that nearly half of what CNN,ABC,and NBC tell you has got an answer in
acts of imperialist aggression by the US and its cronies.And unless they
realize that,they are doomed to suffer more wretched lives and humiliation.

In solidarity,
Raza.
 

For Immediate Release

Statement of the Communist Party
on Terrorist Attacks in U.S.

The Central Executive Committee of the Communist Party of Canada released
the following statement dealing with yesterday's events in the United States.

****************
1. The Communist Party of Canada deplores and condemns the attacks on
the World Trade Centre in New York and the Pentagon building in Washington
that occurred on September 11, 2001. We share the sorrow and grief caused
by these unpardonable acts.

2. Canadian Communists reject terrorism -- the targeting of innocent
civilians in order to achieve political ends -- as a form of political
struggle. Genuine progress can only be achieved through the direct and
active involvement of the masses of working people in a determined and
conscious struggle for democracy, peace and social advance. Acts of
terrorism undermine the struggle for progressive change; they sideline and
neutralize the mass movement, create fear and disorientation in the broad
people's fightback, and provide imperialism and reaction with a powerful
pretext to intensify repression.

3. While categorically rejecting terrorism, the CPC nevertheless feels
compelled to point out that such desperate tactics are a direct product of
growing anger and resentment around the world. Three-quarters of humanity
are forced to tolerate the rampaging spread of mass poverty, economic
plunder and social disparity in their respective countries; and they must
do so under conditions imposed upon them by a handful of dominant
imperialist powers led by the United States, and including Canada and the
other leading capitalist countries. When countries and peoples have refused
to succumb to dictates from Washington, they have fallen victim to
U.S.-organized state terrorism, from Cuba and Chile to Iraq and Yugoslavia.
It is precisely this master-servant relationship between U.S. imperialism
and virtually the rest of humanity that impel individuals, groups and
movements to strike back with whatever means are available to them.

4. International terrorism can only be curbed and ultimately
eliminated by strengthening international relations based on the principles
of peace, economic and social equality, and full respect for the
sovereignty and self-determination of all nations and peoples.
Unfortunately, it is precisely the United States under the current Bush
Administration which is moving to further undermine existing international
treaties and the principle of international cooperation in general, in
favour of a self-serving unilateralism by Washington and its NATO allies.
This dangerous shift is reflected in the attempt by Washington to scuttle
the Kyoto Agreement on Global Warming, the unilateral move to cancel the
Anti-Ballistic Missile (ABM) Treaty and launch a massive new round of the
arms race through construction of the 'national missile defence' system,
and most recently in the withdrawal of the U.S. from the International
Conference against Racism held in Durban, South Africa.

5. There is a grave danger that in the immediate aftermath of these
terrorist acts, the U.S. Administration will launch so-called 'retaliatory'
attacks against certain countries or movements around the world. We call
upon the peace forces across Canada and throughout the world to mobilize to
prevent a unilateral military response by the U.S., and instead to demand a
political solution to this festering problem, based on an increased
positive role of the United Nations to seek just peaceful political
solutions to local and regional conflicts around the world.

6. The CPC will strongly oppose any attempt internationally or
domestically to use this tragic episode as a justification to limit
democratic rights including the rights to assembly, privacy, legal due
process or extend repression against the people. The Communist Party
condemns tendencies in the mainstream press to 'scapegoat' Arab Canadians
in the wake of these terrorist acts, and will strenuously combat any and
all attempts to victimize or marginalize any national, ethnic, religious or
political minority or community in Canada. We call on all labour,
progressive and democratic forces to defend democracy and the cause of
peace, and oppose all attacks on these principles in the name of 'fighting
terrorism'.
Issued by the Central Executive Committee,
Communist Party of Canada
September 12, 2001

Stop krokům USA směřujícím k válce

Stanovisko Socialistické organizace Cesta svobody

(Freedom Road Socialist Organization; jedná se o marx-leninskou organizaci zejména barevných Američanů)

Zničení Světového obchodního centra a útok na Pentagon, byly využity k protiarabskému rasismu a přípravám na válku. Vyzýváme všechny aktivisty za mír, spravedlnost a aktivisty protiintervenčního hnutí, aby se postavili na odpor tomuto reakcionářskému trendu.

Myslíme si, že by pokrokoví aktivisté měli zvážit následující body:

 

Za uplynulých 10 let mnoho z nás v protiintervenčním hnutí stálo v čele odporu proti útokům USA v Iráku, Súdánu, Kolumbii a Jugoslávii. Válečná mašinérie USA nabírá na obrátkách. Naše stanovisko je jasné. Bušova administrativa plánuje válku. Musíme udělat vše co je v našich silách, abychom to zastavili. Musíme objasnit, že násilí a týrání arabských a muslimských komunit nebude tolerováno. Je třeba učinit vše, co je v našich silách, k odražení těchto útoků.

Česká republika není imperialistickou velmocí

Jedenáctého září došlo k útoku na budovy Světového obchodního centra, Pentagon a některé další státně obchodní stavby v souvislosti se zahraniční imperialistickou politikou USA. Nechci se zde vyjadřovat k činu jako takovému, ale spíše k obrovské hysterii, která v následujících dnech zachvátila Českou republiku.

Vedle přímých přenosů z míst útoků proběhla zejm. v českých médiích řada diskusí a debat, které tu z té, tu z oné strany, odsoudily tento útok a jeho příčiny, následky, ale i jiné na první pohled nesouvisející otázky velmi podrobně rozebíraly. Současně s tím byla v České republice zavedena bezpečnostní opatření, jako by snad někdo vyhodil do vzduchu přímo Pražský hrad. Okamžitě byl na několik hodin zakázán veškerý letecký provoz, dlouhodobě byly zakázány neplánované lety a povoleny pouze běžné linky(to odpovídalo uzavření letišť ve Spojených státech), takže české letadlo, které se do ČR vracelo, protože nebylo Američany vpuštěno do vzdušného prostoru USA, muselo tři čtvrtě hodiny kroužit nad Ruzyňským letištěm. Ozbrojené policejní sily okamžitě uzavřely přístup k velvyslanectví Spojených států v ĆR. Byly zavedeny prohlídky osobních zavazadel a dopravních prostředků na ulicích poblíž velvyslanectví. Došlo k vyhlášení prvního stupně bojové pohotovosti. Téměř bezprostředně po svolání Rady obrany v USA, byla svolána i Bezpečnostní rada v České republice. Byl vyhlášen první stupeň bojové pohotovosti (tzv. pohotovost alfa) – tzn. aktivován systém velení a řízení, zasedal meziresortní krizový štáb, do pohotovosti byly uvedeny vybrané útvary. Je s podivem, že když před prezidentskými volbami v Rusku došlo k bombovému teroristickému útoku na obytnou zástavbu v Moskvě – k útoku, na jehož následky zahynulo několik set lidí a jenž byl mnohem blíže ČR, žádná bezpečnostní opatření přijata nebyla a média o této katastrofě téměř neinformovala (někteří komentátoři to brali skoro s povděkem a neváhali současně s ohlašováním počtu mrtvých zastat se čečenských “bojovníků za svobodu”). Srovnání je o to markantnější, že na rozdíl od budov SOC a Pentagonu v nichž pracují lidé reprezentující vládnoucí režim, jejichž průměrný měsíční plat je 50 000 dolarů aj., šlo v Rusku o běžnou zástavbu, v níž i u nás žijí miliony lidí. Ani v době, kdy v Turecku či na Tchai-wanu došlo k obrovským zemětřesením, které si vyžádaly několik desítek tisíc obětí, nebyly v ČR prováděny opatření proti sesuvům půdy nebo kontroly kvality stavebního materiálu a kvalita prací stavebních firem, aby se případně takovým katastrofám předešlo. Také české jaderné elektrárny zvýšily bezpečnostní opatření (to neučinily ani při bezprostředním ohrožení chodu v době největších rakouských protestů proti Temelínu). Uzavření letišť, výrazné posílení policie v ulicích a další obdobná opatření však vládnoucím kruhům a médiím nestačily. Byla zahájena kampaň vyvolávání strachu a hysterie mezi obyvatelstvem ČR, kampaň kterou bych se odvážil nazvat šířením poplašné zprávy. Různí novináři, političtí komentátoři, sociologové, ekonomové a jiní “odborníci” se začali předhánět v tom, jak útokem na USA byla napadena i Česká republika, když útočníci napadli Spojené státy, mohou napadnout i nás ad. Tyto hysterické výkřiky ovšem nejsou pravdivé. Samozřejmě, že kdyby někdo chtěl, mohl by v ČR také napadnout některé vládní budovy. (A vzhledem k současnému stavu by to nemusela být ani skupina teroristická, ani by nemusela být nějak obzvláště organizovaná). Otázkou ale je, kdo by na takovém útoku mohl mít zájem. Na rozdíl od USA totiž Česká republika (dříve Československo) nikdy nebyla (a těžko asi kdy bude) mezinárodní imperialistickou velmocí, která na celém světě všemi prostředky vnucuje své zájmy (respektive zájmy svých vládců a ekonomických lobby) již téměř dvě století. (Paradoxně to byly právě Spojené státy, které po desítky let financovaly a vyzbrojovaly např. afghánské protisovětské teroristy, včetně hnutí Taliban aj.) Prohlašování o bezprostředním ohrožení České republiky či “celé civilizace” jsou nezodpovědným šířením poplašných zpráv a paniky v českém obyvatelstvu. Vrcholem politiky vyloženě poplatné politice USA jsou výroky některých státních představitelů (např. prezidenta V.Havla), které dobrovolně přihlásily ( jsme tak z členských států NATO jediný stát spolu s Velkou Británii a Německem) Českou republiku do jakéhokoli válečného dobrodružství Spojených států – včetně např. války v Afghánistánu. Takové výroky nesledují naše národní zájmy a téměř popírají samostatnost zahraniční politiky republiky.

Útok na nějakého nepřítele USA je navíc problematický také z jiného důvodu. Dosud není prokázáno, že by únosci letadel byli skutečně arabští teroristé. Při výbuchu nálože v Oklahomě byla také zprvu americká veřejnost přesvědčena, že šlo o arabský teroristický útok, jak se ale nakonec ukázalo, šlo o útok ultrapravicové bojůvky Mischigenské milice (členy “řádní” bílí Američané bojující proti atheismu, komunismu, liberalismu apod.)

 

Cíle USA v Afgánistánu a souvislosti

V současné době se Spojené státy chystají na válku. Původní název “Nová americká válka” byl takticky s ohledem na spojence i na světové veřejné mínění změněn na heslo “Válka proti terorismu.” Tak sice formálně USA deklarovaly, že o novou světovou válku nepůjde (původní termín nová válka byl totiž v USA používán jak před 1.světovou, tak i před 2.světovou válkou, aby pro americké občany zdůraznil rozdíl od běžných menších vojenských akcí, intervencí a válek USA, označovaných často jako policejní, humanitární apod. akce), avšak přesto prezident Bush a Pentagon naznačili, že cílem útoku s největší pravděpodobností nebude jen Usamma bin Ládín a jeho islamistická organizace, ale i cíle další. Co tedy lze od USA očekávat? Jednak je třeba si uvědomit, že odůvodnění útoku jakousi pomstou je pouhá propaganda. A o útok proti teroristům jde až na posledním místě. Vzhledem k tomu, že každé podobné tažení k úspěchu (a Američané jistě nechtějí zažít druhý Vietnam nebo Somálsko) vyžaduje minimálně intenzivní několikaměsíční (či spíše roční) plánování a přípravu, domnívají se někteří vojenští a političtí odborníci, že ve skutečnosti byl zásah naplánován dlouho dopředu a “americká tragédie” představuje pouze oněch pověstných “sedm sarajevských kulí”. Z politického hlediska kompetentní představitelé USA prohlásili, že: “válka bude namířena proti terorismu, tzn. i proti státům, které terorismus (podle Bílého domu – resp. CIA – pozn. autora) podporují nebo jsou jinak nebezpečné.” Spojené státy americké ovšem nálepkují jako teroristické všechny státy, které stojí v opozici proti jejich Atlantickému pořádku. Nemůže tedy překvapit, když s útokem na Afgánistán bylo označeno i možné bombardování Libye, Iráku, Sýrie a akce proti dalším “teroristickým” zemím jako jsou např. Kuba, KLDR, Írán anebo bělorusko. Cílem v této řekněme sekundární (tzn. doprovodné) oblasti s přímou akcí související, bude oslabení tradičních rivalů pod rouškou boje proti terorismu. Veřejné mínění se proti tomu sice pravděpodobně vzbouří, ale asi ne tak mohutně, jako kdyby k útoku došlo bez odůvodnění potírání terorismu zvláště po obrovské celosvětové propagandistické kampani (k níž se bohužel i připojila i česká média). Stejného důvodu USA využívají k posílení své přítomnosti v různých částech světa, kde mají své mocenské a hlavně ekonomické zájmy. Je reálné, že stejné záminky využijí různí spojenci USA k ospravedlnění svých brutálních postupů proti opozici (která je teď kapitalistickými vládami na celém světě shrnovaná pod pojmem teroristé). Už nyní jsme svědky rozsáhlé ofenzívy kolumbijských sil a paramilitares proti levicovým povstalcům, zostření izraelského útlaku palestinského obyvatelstva i nového tažení turecké armády proti Kurdům a pokrokovým organizacím. Při tom dochází k permanentnímu porušování lidských práv celých kolektivů. Světové sdělovací prostředky o tom mlčí. “Je přece mimořádná situace, proti teroristům je třeba postupovat tvrdě.” Takové a podobné rádoby argumenty jsou nyní používány zcela běžně. Hlavním cílem amerického tažení proti terorismu měl být původně reakční fanatik bin Ládín. Nyní se USA vyslovily nejen pro dopadení tohoto muže, ale také pro svržení Talibanu, který ho ochraňuje, tzn. pro útok proti Afgánistánu jako státu (přitom část afgánského území kontroluje protitalibanská opozice), což bude dozajista spojeno s masivním leteckým a raketovým bombardováním, kterým stejně jako v Jugoslávii utrpí zejména civilní obyvatelstvo. .Je zajímavé, že když se Taliban dostal k moci a jako svůj první čin umučil bývalého levicového prezidenta Nadžibuláha spolu s jeho bratrem a stoupenci, když tito “studenti Koránu” vyhlazovali celé vesnice za podporu opozice, když Taliban zakázal televizi, internet, zakázal přestup muslimů na jinou víru, zavedl náboženskou policii, síť udavačů a dalších absurdních pravidel a vrhl zemi o století zpět, USA mlčely. Spojenci USA Pákistán, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty v té době jako jediné talibanský režim uznaly. Po vojenském převratu v Pákistánu, kterým gen.Mušaraf svrhl proamerickou pravicovou vládu a přerušil vládní podporu Talibanu dokonce USA (a s nimi vlády “demokratického” světa) na Mušarafa tvrdě útočily. Proč se toto stanovisko Spojených států náhle změnilo? Původně USA podporovaly v Afgánistánu mudžahedíny ( lze též mudžahídy) bojující proti marxistické vládě a jednotkám SSSR. Levicová afgánská vláda měla širokou podporu městského obyvatelstva (např. jen v Kábulu žilo v roce 1989 1,6milionu lidí tj. každý desátý Afgánec), islamisté ve skutečnosti nabírali své bojovníky hlavně u nepočetných horských kmenů a mezi zahraničními (v té době především pákistánskými) dobrovolníky. Jenže stažení sovětských vojsk za Gorbačova v r.1989 a zároveň stále trvající podpora mudžahídů ze strany USA a Pákistánu donutily Nadžibuláha v roce 1992 odejít ze scény s podmínkou, že mudžahedínové nechají bývalé prosovětské síly v klidu “dožít”. Velkou chybou mudžahídů v očích USA bylo, že 1)svůj slib dodrželi a 2)začali se orientovat na Írán. Tím se postavili “do opozice proti Západu” a znesnadnili tak Američanům přístup k nerostným zdrojům a ekonomikám dálněvýchodních zemí býv. SSSR, na jejichž uzemí byly nalezeny obrovské zásoby ropy a zemního plynu, a na něž si Spojené státy již dlouho brousily zuby. Frakční boje mezi mudžahídy a jejich proíránské zaměření vytvořily z Afgánistánu nestabilní region a vedly k tomu, že původně zamýšlená stavba ropovodu z Kazachstánu na jih přes Afgánistán a Pákistán se neuskutečnila a místo toho byla zahájena stavba dalšího ropovodu severním směrem přes Rusko. USA tedy využily války mezi kalicí bývalého prosovětského uzbeckého generála Rašída Dostúma a Paštuna Gulbuddína Hekmatjíra (vůdce Hezbe Islámí) na jedné straně a silami prezidenta Islámského státu Afgánistán Burhánuddína Rabbáního a jeho vojenského velitele Ahmeda Šáha Masúda (oba dva původem Tádžici z organizace Džaníjate Islámí podporovali ve své rodné zemi antikomunistické povstání islámských fundamentalistů, které však nakonec bylo poraženo) a podpořily útok v té době nevýznamného hnutí Taliban (“Studenti Koránu”, ve skutečnosti jde o příslušníky primitivních jihoafgánských kočovných kmenů vyzbrojených nejmodernějšími americkými zbraněmi včetně nadzvukových stíhaček F16 a F18 a vojensky podporovaných tehdejší proamerickou pravicovou pákistánskou vládou), který zahájil mohutnou ofenzívu pod hesly “osvobození sunitské a afgánské většiny od vlády Íránu, Tádžiků a Uzbeků” a nastolení “skutečně islámského státu respektovaného západním světem” a díky nejednotnosti mudžahedínů brzy ovládl 90% území státu. Teprve sjednocení nyní již opozičních mudžahedínů zachránilo tyto síly před absolutní porážkou. Nejprve vypadalo z pohledu Američanů vše dobře, vznikla jednotná centrální vláda Afgánistánu orientovaná na Pákistán (nejbližšího spojence USA v regionu), ochotná umožnit realizaci ekonomicko-mocenských plánů Spojených států. Co na tom, že zavedla středověkou hrůzovládu (např. povinnost všech muslimů mít plnovous alespoň do dlaně, zákaz papírových kalíšků na pití, zákaz sledování a poslouchání televize, rozhlasu či používání internetu pod trestem smrti, zákaz vzdělávání žen, zákaz přestupu z islámu k ateismu nebo na jinou víru, teror vůči opozici i civilnímu obyvatelstvu – v r.1989 bylo v hlavním městě Afgánistánu Kábulu něco kolem 1,6mil. obyvatel, v roce 2000 necelých 200 000, uvržení země do bídy a hladomoru aj.), vždyť Američané také vyznávají konzervativní hodnoty. Teprve série nedávných událostí otevřela vládě USA oči. Poslední (možná, že nejdůležitější) kapkou, jíž “pohár trpělivosti” USA přetekl, bylo zhroucení plánu výstavby plynovodu z Turkmenistánu. V této postsovětské zemi byly totiž v loňském roce objeveny značné zdroje zemního plynu (možná až 5% světových zdrojů). Logicky by měl vést plynovod přes Rusko, neboť tam je již pro to vybudováno technické zabezpečení, nejkratší cesta vede přes Írán. Samozřejmě, že ani jeden z těchto směrů americkým podnikatelům nevyhovoval. Podařilo se jim přesvědčit turkmenské vedení, aby v zájmu surovinové hospodářské nezávislosti na Rusku byl vybudován nyvý plynovod přes Afgánistán a Pákistán. Jenže finanční požadavky Talibanu a jeho stále otevřenější fundamentalismus (ale hlavně protizápadní postoje – agenti CIA totiž naučili svoje žáky z Talibanu získávat finance řadou cest a nejsou tudíž na milodarech USA závislí) vedly k dočasnému pozastavení projektu. A protože čas jsou peníze, čím déle tento stav trvá, tím rozzlobenější jsou američtí těžební magnáti. Bushova administrativa reprezentuje vedle zbrojního především právě zájmy ropného aj. těžebního průmyslu. A proto problém těchto kruhů je i problémem Bílého domu a tím i celých Spojených států. Taliban mully (mulláha) Muhamada Ummara (švagra Usammy bin Ládina) už pro ně není důvěryhodný a přijatelný partner. Zároveň se americké vládnoucí kruhy obávají jak možného návratu proíránských bojovníků, tak rostoucí radikálně komunistické guerilly (např.Afgánské osvobozenecké organizace aj.) silné ve městech (resp. v tom co z měst zbylo) a severozápadních oblastech země. Množí se proto prohlášení, že cílem USA je svržení Talibanu a dosazení bývalého monarchy Muhamada Záhira, svrženého demokratickým převratem daúdovců a tarakíovců v roce 1973. Za tímto účelem se také “delegace” bezvýznamných zástupců údajné protitalibanské prozápadní opozice setkala s Záhirem v Itálii. Přitom Záhir byl představitelem dynastie Barakazajů, jež reprezentovala zájmy reakčního duchovenstva a kmenových náčelníků, tedy těch vrstev, které reprezentuje nyní vládnoucí Taliban. Též barakazajský autoritářský polofeudální islámský režim byl se současným talibanským téměř totožný. Případné dosazení Záhira zpět na trůn nebude pro afgánský lid znamenat žádný pokrok, dokonce se jeho situace ještě zhorší. Odpověď na otázku, proč tedy chtějí USA dosadit Barakazajovce zpátky a zda jim jde o osvobození obyvatelstva od talibanské tyranie si lze na základě dostupných informací snadno dovodit.

RD

 

Řekněme jasné NE! propagaci kolektivní viny muslimů

Zatímco USA po zářijových událostech vyzývá celý svět k tažení “proti terorismu” a označuje útok na Pentagon a budovy Světového obchodního centra za útok proti celému civilizovanému světu, se, vzhledem k doprovodným projevům zfanatizovaných Američanů a jejich poskoků v jiných zemích, naskýtá otázka, zda ten “americký atlantický svět je skutečně světem civilizovaným a kdo je pomíjenou obětí této kauzy. Zatímco pohůnci USA, ale i čestní lidé vyjadřují “americkému lidu” a pozůstalým obětí soustrast, americká demagogie pracuje na plné obrátky a mrtví přibývají. Hned bezprostředně po 11.září byl sdělovacími prostředky Spojených států a jejich vládnoucími kruhy nalezen údajný viník. Původně šlo prý o Demokratickou frontu za osvobození Palestiny, poté byl za pachatele označen v celosvětovém kontextu poměrně nevýznamný (dokonce i v islámských kruzích značně neznámý) Usamma bin Ládín. Jenže kapitalistická masmédia, američtí agenti a placení konfidenti i obyčejní pravičáci začali štvát nejen proti reakčnímu protikomunistickému rádobyislámskému fundamentalismu bin Ládína, ale proti celé islámské kultuře, proti všem Arabům a muslimům. Jako vždy si jitření atmosféry strachu, krvavé pomsty a nenávisti začalo vybírat oběti jak na lidských právech, tak bohužel i na lidských životech.

Například firma Clear Channel, která vlastní více než tisíc rozhlasových stanic, vytvořila seznam téměř dvou stovek zakázaných písní, které se nemají vysílat vzhledem k útokům, které v září postihly New York a Washington 11.9. Cenzura “pochybné lyriky” dopadla např. na skladby kapel U2 - Sunday Bloody Sunday, AC/DC - Shot down in Flames a také Safe in New York City, Steava Millera Jet Airliner ad. (pro ty kdož nevládnou anglickým jazykem jde o skladby např. Neděle krvavá neděle, Sestřelen v plamenech, Bezpečný v New Yorku ad. – pozn. red.). Výše uvedené se na seznam pravděpodobně dostaly kvůli použitým slovním spojením. U některých hitů si ovšem člověk musí dlouho lámat hlavu (v řadě případů na to nepřijde vůbec) s tím, proč byly dány na černou listinu Clear Channelu, když obsahově či textově ani vzdálenou souvislost, jež by mohla “jitřit city” neobsahují. Jde např. o Lennonovu Imagine nebo Bridge Over Troubled Water Simona a Garfunkela aj. V Británii i v dalších zemích došlo k řadě útoků pravicových extrémistů na arabské náboženské budovy a několik mešit bylo dokonce zdemolováno. Ve Spojených státech byl zavražděn zfanatizovaným Američanem, který vraždu po dopadení odůvodnil tím, že bude stát při USA do posledního dechu, Sikh, protože připomínal Araba. Náboženství Sikhů se inspiruje hinduismem a islámem, jež spojuje s vlastními prvky. Přesto se jedná o zcela svébytné náboženství, jehož věrouka je odlišná, což dokazuje i to, že sikhismus má vlastní svatou knihu, odlišnou od Koránu (sikhismus založil v 15.století v Indii guru Nának vlastně proti násilné islamizaci i proti kastovnímu hinduismu). Řada škol pro Američany vyznávající islám byla dočasně uzavřena a muslimská komunita je permanentně vystavena psychické a občas i fyzické šikaně. Velmi smutné je, že projevy nesnášenlivosti, jako následky psychózy vyvolávané sdělovacími prostředky, se můžeme setkat i v České republice. Například řadu dní vítala návštěvníky baru Rammstein Pub leták s nápisem “Arabům nenaléváme” a “nejste vítáni” s fotografií Usammy bin Ládína v Ostravě–Zábřehu. Majitel podniku Marek Puchala, který ho vylepil krátce po 11.září tvrdí sice, že v žádném případě nejde o rasismus (co má dělat jiného, když je diskriminace i podle národnosti v ČR trestná). “Chceme jen Arabům připomenout, že podle Koránu nemají pít alkohol”, ale nápis hovoří za sebe. Puchala se dále hájil tím, že podobné nápisy viděl před několika dny na mnoha hospodách ve Švýcarsku. Na otázku proč tedy pod nápis umístil zrovna fotografii teroristy bin Ládína odpověděl: “Chtěli jsme tam dát fotografii typického Araba a fotografii bin Ládína se nám podařilo sehnat nejdříve a nejsnáze.” Otázku proč u fotografie je ještě nápis “NEJSTE VÍTÁNI!” se vyhnul mlčením. Mluvčí ostravské policie Milan Klézl řekl, že jeho lidé cedulku neviděli, ale že “pokud by to někoho pokořovalo, řešili bychom (maximálně) případ jako přestupek proti občanskému soužití.” (Jde přitom jasně o diskriminaci.) Co říci závěrem? Nyní je v centru útoku reakce a světových imperialistů jiná kultura a jiná víra, kdo to bude příště – poznamenejme ještě, že už nyní jsou události v USA zneužity, daleko více než proti skutečným pachatelům, proti všem pokrokovým hnutím, organizacím i státům (za teroristické byly např. úplně nesmyslně označeny např. Kuba, KLDR, Bělorusko ad. odpůrci nového euroatlantického pořádku). Řekněme společně rozhodné NE! propagování kolektivní viny muslimů! Odmítněme zjednodušující diskriminační demagogii! Islám není terorismus! Ne státnímu terorismu USA!

Enver

 

Stanovisko Světové federace demokratické mládeže

Světová federace demokratické mládeže vyjadřuje své odsouzení současné tragické události v USA, v které našly tisíce nevinných lidí svou smrt SFDM vyjadřuje svou sympatii k obětem a hlubokou kondolenci jejich rodinám.

Ačkoliv vyjadřujeme naší solidaritu s lidmi, obzvláště v New Yorku a Washingtonu, kteří hledají přeživší a jejich příbuzné, vyjadřujeme naše hluboké znepokojení nad stanovisky administrativy USA a dalších vlád reprezentujících NATO, které plánují zneužít tyto tragické události pro intenzifikaci své agresivní politiky proti suverénním lidem a národům a proti demokratickým svobodám ve svých vlastních zemích.

Politika obviňování lidí hnutí, které bojují za svou spravedlivou věc , z teroristických aktů, není cesta k vyřešení problémů, které jsou trvale spojeny s imperialistickou politikou posledních dekád všude ve světě. Nyní vláda USA a její přátelé volají po aktivaci článku 5 Charty NATO, poprvé připravují válku proti neznámému nepříteli.

SFDM volá pokrokovou mládež ve světě, aby vyjádřila svou solidaritu americkému lidu v jeho bolesti a aby varovala před akcemi, které mohou eskalovat do spirály násilí a potoků krve. Další militarizace mezinárodních vztahů musí být zastavena!

 

Koordinační výbor SFDM, Budapešť,

14. 9. 2001

Noam Chomsky o terorismu

Nedávné teroristické útoky jsou strašlivé. Jejich měřítko možná nedosáhlo těch nejhorších mezí, například Clintonova bombardování Súdánu, pro něž nebyl žádný důvod a které zničilo polovinu zásob léků země a vyžádalo si nezjištěné množství životů (přesné číslo nikdo nezná, protože Spojené státy zastavily vyšetřování OSN a nikdo jiný v šetření nepokračuje). Nemluvě o ještě horších případech, které nám snadno vytanou na mysli. Není však pochyb o tom, že toto byl hrůzný zločin. Primárními obětmi byli jako obvykle civilisté: správci budov, sekretářky, požárníci. Patrně to povede k potlačování práv Palestinců a dalších chudých a utlačovaných národů. Můžeme rovněž očekávat tvrdé bezpečnostní kontroly podkopávající naše občanské svobody.

Úterní události dramaticky odhalily bláznovství projektu "raketové obrany". Již dříve bylo zjevné - a strategičtí analytici to potvrdili - že pokud by někdo chtěl zasáhnout Spojené státy, včetně použití zbraní hromadného ničení, pravděpodobně k tomu nepoužije řízených střel, protože ty jsou snadno zneškodnitelné. Je bezpočet jednodušších způsobů a ty jsou prakticky nezastavitelné. Přesto budou dnešní události pravděpodobně sloužit k posílení tlaku na vývoj těchto systémů a na jejich zavádění. "Obrana" je jen chabá zástěrka pro plány na militarizaci kosmického prostoru a s dobrou kampaní získají i nejchatrnější argumenty u vyděšené veřejnosti podporu.

Stručně řečeno, dnešní útok je zbraní do rukou šovinistické pravice, která
chce strážit své zájmy za použití hrubé síly. To je ještě horší důsledek než
pravděpodobná americká odveta a její výsledky, jež povedou k dalším podobným útokům. Tyto vyhlídky dnes vypadají ještě hrozivěji, než jak se jevily před útokem.

Máme volbu, jak na to reagovat. Můžeme dát najevo oprávněný strach, můžeme se snažit pochopit, co vedlo k takovému činu, tedy snažit se nahlédnout do mysli útočníků. Anebo můžeme naslouchat slovům Roberta Fiska, který již léta přináší zasvěcené zpravodajství z problematických oblastí. Při popisu "té nejhrůznější krutosti, při níž umíraly tisíce lidí" také říká: "Toto není válka mezi demokracií a terorismem, jak bude v následujících dnech světu vnucováno. Je to také záležitost amerických raket ničících palestinské domovy a amerických helikoptér střílejících v roce 1996 na libanonskou sanitku a amerických granátů demolujících vesnici Qana a libanonských milicí - podporovaných izraelskými spojenci Ameriky - masakrujících utečenecké tábory." A tak dále. Jak říkám: máme na výběr. Můžeme se snažit pochopit, nebo můžeme chápání odmítnout a přispět tak k ještě horším věcem,
jež čekají před námi.

 

OKO ZA OKO A SVĚT OSLEPNE

Dvě věže Světového obchodního centra v NYC byly zničeny sebevražednými útoky pomocí letadel. První letadlo (let American 11), Boeing 767 letící z Bostonu do Los Angeles, narazilo do severní věže ráno v 8:45 (mělo 81 pasažérů a 11-tičlennou posádku), druhé letadlo narazilo o 18 minut později do jižní věže. Jižní věž zkolabovala okolo desáté hodiny, severní po 20 minutách. We Washingtonu narazilo další letadlo do severní části Pentagonu, let American Airlines číslo 77, okolo 9:43. Další letadlo, United Airlines let 93, z Newarku, New Jersey, do San Franciska, spadlo v Pennsylvánii, jižně od Pittsburgu. Pravděpodobně bylo určeno pro Bílý dům nebo Air Force one. Objevily se také informace, že poslední dvě letadla byla sestřelena. V letadlech zahynulo 266 lidí. Dalšími obětmi je 200 požárníků, 78 policajtů, celkově je zatím zjištěno 1350 mrtvých a 2100 zraněných (stav několik dnů před koncem září).

Proti nadcházející válce začalo i v New Yorku vznikat mírové hnutí. V první pátek večer po útoku se účastnily na Manhattanu tisíce lidí vigilie se svíčkami na památku usmrcených osob, avšak stovky lidí demonstrovaly s transparenty proti válce a proti rasismu. Mnoho lidí mávalo americkými vlajkami, ale velký počet také chodil po ulicích s nápisy požadujícími "globální mír". Některé části davu zpívaly americké vlastenecké písně, jiné skupiny na to reagovaly zpěvem písně od Beatles "Give Peace a Chance". Většina transparentů protestovala proti zbrklému zahájení války. Jeden transparent zněl: Respektujte mrtvé: odmítněte další zabíjení." Na jiném transparentu bylo napsáno: "Oko za oko a celý svět oslepne."

Desítky lidí umisťovaly ručně malované symboly míru na zem na Union Square.

Jiné transparenty varovaly před rasismem poté, co došlo po celých Spojených státech k útokům proti muslimům a mešitám. Jedna skupina mávala transparenty s nápisy "Arabští Američané jsou také Američané" a jiný demonstrant držel nápis: "Rasové vlastenectví je zbabělstvím".

Reakce Belgické strany práce 7. 10. 2001, 21:00

Zastavte válku USA a Evropy proti Afghanistánu!


Bush a jeho mezinárodní koalice složená z USA, Británie, Německa, Francie, Kanady, Austrálie a několika dalších zemí odstartovaly vojenský útok na Afghanistán. Tato jednostranná akce, která nebyla konzultována se shromážděním OSN, je barbarským aktem proti zemi již celkově zmáhané válkou. Tato válka způsobí bombardováním a přemísťováním populace desítky tisíc mrtvých...

Bush a jeho kumpáni použili boj proti "islámskému terorismu" (který sami pomáhali vytvořit a vyživovat) jako záminku pro uskutečnění svých skrytých plánů, kterými je:

získání kontroly nad ropovody mezi republikami Střední Asie a Indickým oceánem;

založení vojenských základen v regionu s cílem obklíčit Rusko a Čínu, potencionální protivníky světové dominance Západu;

nalezení cesty ze současné krize militarizací ekonomiky;

likvidace všeho antiimperialistického odporu ve světě.

V Kongresu USA zazněly i výzvy zahrnout do cílů útoku Irák nebo i Súdán. Ačkoliv jsou vojenští a političtí vůdci amerického imperialismu neochotní usilovat o tuto cestu v bezprostřední budoucnosti, je více než pravděpodobné, že tak učiní v nadcházejících měsících.

Jen lidové hnutí velkého měřítka napříč celým světem může zastavit vražedné bláznovství této imperialistické koalice. 5000 lidí, kteří demonstrovali v Bruselu toto odpoledne, měli právo tak činit, právě tak jako před nimi lidé ve Washingtonu, Athénách, Bagdádu, Amsterdamu. Zítra budou pokračovat s mnoha dalšími, aby řekli NE americké a evropské válce proti Afghanistánu, vyjádřili svou solidaritu s obětmi agrese a požadovali vystoupení svých zemí z imperialistické koalice.

Více než dříve by měly hnutí proti imperialistické globalizaci a hnutí, které se tvoří proti vytváření Evropy, stejně tak jako další hegemonistické bloky rozšířit hnutí za mír a za rozpuštění NATO a Evropské armády a podpořit hnutí za národní osvobození v utlačovaných zemích.

 

Konsultováno podle:
a.. 9. válka o ropu
b.. Odpověď na teror obchodním terorem
c.. Stanovisko PtB k útokům z 11. 9.

 

USA zavinily humanitární katastrofu

USA jsou díky své imperialistické politice v oblasti Afgánistánu původcem humanitární katastrofy obrovských rozměrů, která mnohonásobně předčí i např. Kosovo. Již čtyři miliony afgánských civilistů uprchly ze země před americkou agresí především do sousedního Pákistánu, takže jejich počet  tam může dosáhnout až šesti milionů. Další statisíce běženců se nacházejí na území bývalého Sovětského svazu a Íránu. Je to hrůzné číslo, když si uvědomíme, že jde o pětinu populace Afgánistánu. Kapitalistická média, stejně jako v řadě dalších případů, o situaci afgánských uprchlíků dlouhou dobu mlčely a až v poslední době v souvislosti s útokem USA, příp. NATO (útočí totiž i britská letadla, logistická podpora je vyžádána i od ostatních států Severoatlantického paktu), se pomalu začínají dostávat na povrch. K první vlně masové emigrace afgánského obyvatelstva došlo počátkem 90. let. Proudy uprchlíků začaly z Afgánistánu odcházet, když po zradě M.Gorbačova a jeho stažení sovětských vojsk začala protilidová opozice financovaná, vyzbrojovaná a cvičená USA a dalšími západními státy zvedat hlavu. Po dobrovolném nenásilném předání moci Nadžibuláhem v roce 1992  došlo ke změně spojenectví. USA přestali věřit mudžahedínům, protože ti nechali bývalé „prosovětské“ vládní kruhy v ústraní dožít a navíc se začali příliš orientovat na Írán (v té době pokládán ještě za jednoho z největších nepřátel Spojených států). Mudžahedínové navíc díky frakčním i kmenovým sporům nebyli po celou dobu schopni potlačit několik zbylých bývalých Nadžibuláhových generálů, kteří se udrželi na Sev. země a na snažili se na jimi ovládaném území udržet alespoň zlomky lidovlády (mezi ně patřil např. dosud proti Talibanu bojující uzbecký generál Rašíd Dostúm). USA proto zprvu na 100% podpořily útok v té době nevýznamného hnutí Taliban, jehož příslušníci z drtivé většiny pocházeli z primitivních jihoafgánských kočovných kmenů, zejm. od hranic s Pákistánem anebo šlo o fanatické žoldáky naverbované po celém světě. Taliban byl vyzbrojen nejmodernějšími americkými zbraněmi včetně nadzvukových stíhaček F16 a F18 a vojensky podporován tehdejší proamerickou pravicovou pákistánskou vládou a brzy ovládl 90% území státu. Právě po nástupu Tálibanu k moci došlo v důsledku jím nastolené středověké hrůzovlády k druhé vlně masového exodu Afgánců ze země. Např. zatímco v r.1989 bylo v hlavním městě Afgánistánu Kábulu něco kolem 1,6mil. obyvatel, v roce 2000 necelých 200 000. Konečně poslední velký odchod (prozatím jde přibližně o 3 500 000lidí) byl vyvolán válečnými výhrůžkami Spojených států a jejich spojenců, a zejména následným bombardováním. Na území Pákistánu, především v stále ještě provizorních utečeneckých táborech u hranic s Afgánistánem, žije v bídných a nehygienických podmínkách víc jak pět milionů afgánských uprchlíků. S pokračujícím přílivem uprchlíků, prchajících kvůli imperialistickým záměrům USA i zostřujícímu se teroru Tálibanu, se jejich situace neustále zhoršuje a slíbená humanitární pomoc, alespoň v navrhovaném rozsahu, je pouhou kapkou v moři. Přestože řada z nich přeje Talibanu zkázu, většina si dobře pamatuje jakou roli v jeho nástupu k moci sehrály Spojené státy a proto pouze malý zlomek je ochoten jít za USA proti talibanskému režimu bojovat. Rozhodně drtivá většina (troufám si říci, že až přes 80%) z protitalibanské opozice si nepřeje návrat bývalého krále, tak jak o tom spekulují USA a nejnověji také Velká Británie. Afgánské království totiž bylo fundamentalismem, středověkým způsobem života i brutální likvidací opozice s talibanským režimem téměř totožné. (Započítáme-li Taliban, proti návratu krále je víc než 90% Afgánců.) Když utíkali Albánci z Kosova kvůli bojům mezi teroristy a jugoslávskou armádou, došlo k bombardování Jugoslávie, která to prý vyvolala. Nyní Američané způsobili daleko větší humanitární katastrofu. Pokud by světové společenství bylo spravedlivé, muselo by potrestat USA mnohem přísněji než Miloševiče.

                                                                                                                                                                       -KOR-

 

Nálady a situace v Pákistánu

 

V poslední době se přední političtí a sociologičtí analytici snaží popsat situaci v Pákistánu a odhadnout současné i budoucí pákistánské postoje. Jak se ale na správné kapitalistické „oborníky“ sluší, jde o analýzy značně povrchní a odtržené od reality. Situace prezidenta gen.Mušarafa není zrovna záviděníhodná. Je nutné si uvědomit, že svrhl po řadu let vládnoucí proamerickou fundamentalistickou pravicovou vládu a byl proto již od počátku západními médii prezentován jako zlý uzurpátor apod. Přitom právě s jeho vládou je spojena tolik potřebná sekularizace (oddělení státu od náboženství) a řada pokrokových kroků. Mezi tyto kroky patřilo také ukončení podpory tálibanského režimu. Nebyl to Pákistán dnešních dnů, ale proamerická pravicová vláda, která spolu se Súdánem a Saudskou Arábií ihned po nástupu k moci Táliban uznala a která ho celé desetiletí podporovala. Paradoxně v Pákistánu 90.let – baště USA v této oblasti, vděčí Táliban za svůj vznik i vítězství. Je proto vyloženým překrucováním skutečností, resp. cílenou manipulací s veřejným míněním, pokud v současnosti kapitalistická média neustále spojují Táliban s Pákistánem a zdůrazňují, že právě Pákistán byl jedním z prvních, kdo tálibanskou hrůzovládu uznal. Žurnalisté a proameričtí demagogové tím sledují jasný záměr, vykonávají mezinárodní tlak na Mušarafa, aby v co největší míře poskytl Spojeným státům pro jejich válečné dobrodružství maximální podporu. Nový pákistánský režim se přitom jasně (v rámci možností současného světového hegemonismu USA)  vyslovil proti imperialistické politice Američanů i proti podpoře reakčního tálibanského režimu. Důvodů proč i přes odpor k novému americkému pořádku gen.Mušaraf souhlasil s poskytnutím vzdušného prostoru aj. spoluprací v případě útoku USA na Afgánistán, je několik. 1)tradiční rival Pákistánu Indie, vedená nynější extrémně pravicovou hiduistickou Indickou lidovou stranou, velmi rychle nabídla veškerou pomoc a podporu vojenské akci „proti terorismu“ a pokud by došlo k jednostranné podpoře Indie oproti Pákistánu, byla by narušena důležitá strategická rovnováha celého regionu (Indie má navíc nad Pákistánem obrovskou početní převahu). 2)Američané již dlouho čekali na příležitost ke svržení Mušarafovy umírněné vlády a neváhali by zneužít protálibanských kroků minulé (proamerické) vlády k zařazení Pákistánu na seznam teroristických zemí a následně se pokusit o vojenskou okupaci země. 3)Mušaraf sám s Tálibanem dobré vztahy rozhodně nemá a o to snazší bylo se proti němu postavit. Na druhou stranu ovšem působí v Pákistánu řada protikladných tlaků: 1)Obrovské demonstrace obyvatelstva proti válečné akci v Afgánistánu. Jde spíše ovšem o projevy odporu k imperialistické politice USA, než vlastní stranění bin Ládinovi. Bohužel, jak už to někdy bývá, pro mnoho rozhodných odpůrců USA, kteří bin Ládinovy skutečné postoje neznají, se paradoxně díky propagandě Spojených států stal přes noc protiimperialistický hrdina. Tak dochází k tak paradoxním jevům jako např. že na milionové demonstraci v Karáčí můžeme vedle sebe vidět černé a zelené vlaky stoupenců reakční Muslimské ligy podporující Táliban i rudý les praporů pakistánských maoistů a radikálních socialistů. 2)Táliban z Pákistánu vzešel a řada reakčních kruhů ho stále ještě podporuje, jde o kruhy, které by se mohli pokusit, zneužít protiamerického smýšlení obyvatelstva ke svržení gen.Mušarafa pod hesly označující ho za zrádce islámu a lidu – přitom by po nástupu k moci sami znovu zavedli proamerický pravicový režim. Západní novináři se často diví, že může být pákistánské obyvatelstvo tak silně proti USA, když byl Pákistán po dlouhou dobu jedním z nejvěrnějších nohsledů Spojených států. Jenomže problém spočívá v tom, že stejně jako v ostatních tzv. civilizovaných státech (tj. státech podporující nový světový pořádek nastolovaný imperialistickou politikou USA) pro světového četníka je jen menší skupina obyvatelstva – majetní. Ti, aby odvrátili revoluční bouře chudiny, dali jim jako zástupného nepřítele lidi bez vyznání či s odlišným náboženstvím a úmyslně tak podporovali šířící se islámský reakční fundamentalismus ( je to obdoba Iránu, kdy Páhlaví nejprve verboval protisovětské islámské bojovníky a živil fundamentalismus tak dlouho, až ho smetla islámská revoluce). V Pákistánu to bylo o to lehčí, že příslušníci křesťanské a židovské komunity ( tvořící celkem jen zhruba 3 miliony obyvatel Pákistánu) patří k movitějším, ovládají např. téměř veškerý obchod s diamanty, mají vedoucí funkce u nadnárodních korporací působících v zemi atd.  Jde o důsledky strategie světové reakce, která se tváří v tvář šířícím se socialistickým myšlenkám v islámských zemích, snažila vyvolat světový džihád proti komunismu podporou fanatiků typu Masúda aj. a nyní se třese před světovým džihádem proti kapitalismu. Reakce se podle mne pokusí využít situace a svrhnout Mušarafův režim provádějící politiku umírněných reforem a politické neutrality. Cíl pravičáků asi bude svrhnout či oslabit  tento režim pod protálibanskými hesly a dosadit svou konzervativní islamistickou vládu, která bude v zemi uplatňovat islamizaci a pronásledování opozice (hl. levice),ale bude na rozdíl od Mušarafa plně poslušná USA a nadnárodního kapitálu. Celkově lze říci, že situace v Pákistánu je značně složitá a jakkoli vojenská akce v Afgánistánu dopadne, nic se nezmění na tom, že se Pákistán stává nestabilní oblastí, což je o to nebezpečnější, že tato země vlastní jaderné zbraně. 

                                                                                                                                                                      Enver

 

Jiná velká tragédie

z 11. září 2001

 

Dne 11. září 2001 také kromě obětí jistého teroristického útoku zemřelo 35.615 dětí - hlady. Zde je statistika:


Oběti: 35.615 (podle FAO)
Místo: NEJCHUDŠÍ ZEMĚ SVĚTA
Speciální televizní reportáže o tragédii: ŽÁDNÉ
Novinové články: ŽÁDNÉ
Vzkazy od hlav států: ŽÁDNÉ
Výzvy organizací proti krizi: ŽÁDNÉ
Vyjádření solidarity: ŽÁDNÉ
Minuty ticha: ŽÁDNÉ
Vzdání pocty obětem: ŽÁDNÉ
Zorganizovaná speciální fóra: ŽÁDNÁ
Papežovy výzvy: ŽÁDNÉ
Burzy: SITUACE NORMÁLNÍ
Úroveň znepokojení: NULOVÁ
Mobilizace ozbrojených složek: ŽÁDNÁ
Spekulace médií o identitě pachatelů tohoto zločinu: ŽÁDNÉ
Pravděpodobní pachatelé zločinu: GLOBÁLNÍ KAPITALISTICKÁ TŘÍDA

POZADÍ VÁLKY

USA před 11. zářím - Prvních 8 měsíců Bushovy vlády

S bombovým náletem na Irák v únoru, čtyři týdny po svém nástupu do funkce, ukázal                                      

              nový  prezident Spojených států svoji vizi zahraniční politiky USA. Dále se rozhodl   zrušit    všechny   státní  příspěvky   na   domácí  i  mezinárodní lékařské organizace, množství mladých lidí ve vězení a kde je trest  smrti  (nejen  během  Bushovy vlády) prováděn takřka sériově.  V  březnu Bush  zakázal  stávku  mechaniků   u leteckých linek Northwest na 60  dnů  s odůvodněním,  že v tomto roce nejsou žádné stávky u leteckých linek povoleny. Svůj předvolební příslib, snížit emise CO2 v USA, přirovnal Bush  ke  starému  cáru  papíru  a  zrušil  jej.  Poté  raději  snížil  daně  takřka   všem energetickým koncernům.  S  tvrzením,  že   jen   zájmy    americké  ekonomiky  jsou podstatné,  zničily Bushovy "zákony o ochraně životního prostředí"   dohodu z Kyoto.

V  srpnu  oznámil  Bush  výpověď   ABM   kontraktu  s  Ruskem. Bushova   vláda   tak   může   takřka   bez  jakéhokoliv omezení dobudovat "národní kosmický raketový program", jehož účelem má  být  schopnost  prvního  úderu   a to  jadernými zbraněmi.

V tomto novém  kole  zbrojení přitom již USA  mnohanásobně překročily  své  vlastní  dohody  o  jaderném  zbrojení. Nynější obrovský  arzenál  atomových  zbraní  podle  propočtů Natural Resources Defense Council (Washington) stačí například na to,  aby    jediná     ponorka    Trident      totálně     zničila  evropskou část Ruska s 48 milióny lidí.

K programu zbrojení Bushovy vlády patří také ale i rozšíření vývoje krajně nebezpečných biologických zbraní,  čímž  USA  mimo   jiné  porušují   Smlouvu o biologických zbraní z roku 1972. Na ženevských jednáních    o     Protokolu     o     kontrole    zákazu biologických zbraní v červenci Spojené státy zavedení  tohoto   dokumentu   ostře   odmítly.     Místo   toho  se pod   vedením    tajné   služby    Ministerstva     obrany (Defense    Intelligence   Agency)      vrhly    do   dalšího vývoje   nových   biologických   zbraní   (mj.   se   jim   již
genetickými  manipulacemi podařilo  vytvořit  ještě velmi nebezpečnější   variantu   sněti   slezinné   -   antraxu,      než která se dnes v USA objevuje).

Spojené státy se již několik měsíců pilně  připravovaly na válku. Kdyby nepřišel útok  na WTC, vyvolaly by ji jinak.

NE! Bushově "New War"! NE! dalším mrtvým!

-mkr-